Thông báo mở lớp

CÁC LỚP KHAI GIẢNG TUẦN 05-12 đến 17-12

Lớp

Ngày học

Ca học

Ngày khai giảng

Chứng chỉ A Thứ 3 – 5 – 7 17h45 – 20h45 05/12/2013
Chứng chỉ A Thứ 2 – 4 – 6 14h00 – 17h00  09/12/2013
Chứng chỉ A Thứ 2 – 4 – 6 08h00 – 11h00 09/12/2013 
Chứng chỉ A  Thứ 2 – 4 – 6 17h45 – 20h45  09/12/2013  

Autocad 2D

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

04/12/2013

Autocad 3D Thứ 2 – 4 – 6 17h45 – 20h45 09/12/2013

Chứng chỉ B

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

16/12/2013

Chứng chỉ B Thứ 3 – 5 – 7  17h45 – 20h45 17/12/2013

Solidwork căn bản

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

09/12/2013

Revit

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

11/12/2013

Etabs căn bản

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

10/12/2013

Sap căn bản

Thứ 3 – 5 – 7

17h45 – 20h45

09/12/2013

photoshop + corel CB  Thứ 2 – 4 – 6  17h45 – 20h45 09/12/2013 


Chính sách khuyến học:
  • * Giảm 10% cho học sinh, sinh viên.
  • * Giảm 5% cho học cũ của trung tâm.
  • * Giảm 5% khi học viên đăng ký nhóm (từ 5 HV trở lên)
04/12/2013 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

Từ khoá:

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)