Thông báo mở lớp

Các lớp khai giảng tuần 26/08 - 09/9

Lớp

Ngày học

Ca học

Ngày khai giảng

Chứng chỉ A

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

26/8/2013

Lập trình C/C++

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

26/8/2013

Chứng chỉ B

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

26/8/2013

Solidwork căn bản

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

28/8/2013

Autocad 2D

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

28/8/2013

Chứng chỉ A

Thứ 3 – 5 – 7

17h45 – 20h45

03/9/2013

Autocad 3D

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

04/9/2013

Photoshop + Corel CB

Thứ 2 – 4 – 6

17h45 – 20h45

04/9/2013

Etabs căn bản

Thứ 3 – 5 – 7

17h45 – 20h45

05/9/2013

Sap căn bản

Thứ 3 – 5 –7

17h45 – 20h45

05/9/2013

Chứng chỉ B

Thứ 3 – 5 – 7

08h00 – 11h00

09/9/2013


Chính sách khuyến học:
  • * Giảm 10% cho học sinh, sinh viên.
  • * Giảm 5% cho học cũ của trung tâm.
  • * Giảm 5% khi học viên đăng ký nhóm (từ 5 HV trở lên)

27/08/2013 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

Từ khoá:

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)