Thông báo mở lớp

CHUYÊN ĐỀ INTERNET VẠN VẬT (IoT) VÀ ỨNG DỤNG

  1. Nội dung tóm tắt môn học:

INTERNET VẠN VẬT (IoT) được dự báo sẽ tạo ra lượng dữ liệu lớn từ đa dạng nguồn, kéo theo sự cần thiết cho việc kết tập dữ liệu nhanh, gia tăng nhu cầu đánh chỉ mục, lưu trữ, và xử lý các dữ liệu này hiệu quả hơn. IoT là một trong các nền tảng của Thành phố Thông minh, và các Hệ thống Quản lý Năng lượng Thông minh. 

Trình bày các định nghĩa, khái niệm về IoT; các đặc tính cơ bản của ứng dụng IoT; các kỹ năng cơ bản để phát triển một ứng dụng IoT. Sinh viên sẽ được hướng dẫn để hiện thực một ứng dụng IoT đơn giản.

Nội dung chi tiết:

STT

Nội dung

Thời lượng

(tiết)

1

Tổng quan về Internet vạn vật

  • Tổng quan về mạng máy tính
  • Tổng quan về mạng IoT
  • Các vấn đề, thử thách trong IoT
  • Các platform cho IoT: Kiến trúc và Xu hướng phát triển
  • Giới thiệu về board nhúng Raspberry Pi

3

2

Lập trình nhúng giap tiếp với API phần 1

  • Làm quen giao thức HTTP POST/GET
  • Cơ bản về lập trình nhúng giao tiếp với API

IoT Design