Chuyển giao công nghệ

Giới thiệu phần mềm Quản lý đào tạo

Dự án nhằm phân tích, nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý đào tạo phục vụ cho nhu cầu quản lý đào tạo từ xa ngành CNTT. Hệ thống được xây dựng sẽ giúp cho cán bộ, các cấp lãnh đạo tham gia trực tiếp vào chương trình đào tạo từ xa tiết kiệm thời gian xử lý dữ liệu có những câu trả lời nhanh, chính xác, đầy đủ từ hệ thống quản lý.

Việc ra đời hệ thống quản lý đào tạo sẽ giúp cho việc lưu trữ dữ liệu đào tạo được nhất quán hơn, bảo mật hơn. Từ đó sẽ đưa ra những hướng khai thác dữ liệu đa dạng như báo cáo, thống kê, BI (Bussiness Intelligent) ...

Ngoài ra, dự án này sẽ được tiến hành song song và đồng bộ với hệ thống học tập trực tuyến (e-learning). Từ đó sẽ đưa ra những giải pháp hữu hiệu liên thông hai hệ thống, từ dữ liệu cho đến công nghệ sử dụng. Điều này sẽ giúp cho tính khả mở trong tương lai của hai dự án cao, dễ nâng cấp và dễ bảo trì hơn.

Hình: Giao diện chương trình Quản lý Đào tạo

Dự án gồm 4 mục tiêu chính:

Mục tiêu 1: Phân tích lại qui trình nghiệp vụ quản lý đào tạo từ xa ngành CNTT hiện hành. Từ đó đưa ra những phân tích, góp ý nhằm hoàn chỉnh hơn qui trình.

 • - Phân tích qui trình hiện hành.
 • - Trao đổi với cán bộ, lãnh đạo trực tiếp tham gia vào chương trình đào tạo từ xa ngành CNTT.
 • - Thống nhất và xác nhận qui trình mới phù hợp hơn với việc đưa vào quản lý chương trình đào tạo từ xa ngành CNTT bằng chương trình phần mềm.

Mục tiêu 2: Phân tích và thiết kế hệ thống:

 • - Tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống hoàn chỉnh theo hướng đối tượng sử dụng các lược đồ UML làm phương tiện thể hiện.
 • - Thiết kế cơ sở dữ liệu.
 • - Phân tích và lựa chọn công nghệ phù hợp với xu hướng CNTT ngày nay và thực tế của mô hình quản lý đào tạo từ xa ngành CNTT.

Mục tiêu 3: Xây dựng các chức năng hệ thống dựa và bản thiết kế. Các chức năng dự kiến hệ thống quản lý đào tạo cho đào tạo từ xa ngành CNTT dự kiến bao gồm:

 • - Xây dựng chức năng quản lý chương trình đào tạo ngành CNTT theo hệ đào tạo từ xa.
 • - Xây dựng chức năng quản lý tuyển sinh.
 • - Xây dựng chức năng quản lý học viên.
 • - Xây dựng chức năng xét miễn giảm môn học.
 • - Xây dựng chức năng quản lý thời khóa biểu.
 • - Xây dựng chức năng quản lý học phí theo từng học kỳ của sinh viên các khóa, bao gồm tính học phí sau khi đã miễn giảm, việc đóng học phí của sinh viên ...
 • - Xây dựng chức năng quản lý kết quả học tập của sinh viên.
 • - Xây dựng chức năng quản lý giáo viên
 • - Xây dựng chức năng quản lý tra cứu, thống kê, báo cáo cho người dùng ở các cấp độ khác nhau.
 • - Xây dựng chức năng phân quyền người dùng. Nếu sang giai đoạn 2, có một hệ thống xác thực hoàn chỉnh, chức năng này sẽ được hiệu chỉnh lại để có thể làm việc với hệ thống xác thực này.

Mục tiêu 4: Tích hợp với hệ thống học trực tuyến.

 • - Đồng bộ các dữ liệu dùng chung giữa hai hệ thống
 • - Đồng bộ về công nghệ sử dụng giữa hai hệ thống
28/08/2013 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

Từ khoá:

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)