Thông báo mở lớp

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BẰNG MS ACCESS

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BẰNG ACCESS

 


Xây dựng cơ sở dữ liệu

Các thành phần trong access: Table, Query, Form, Report


Sử dụng Macro

- Macro đơn
- Macro nhóm 
- Sub Macro
- Data Macro
- Cách tạo menu sử dụng macro

Ngôn ngữ SQL
- Tạo một bảng mới: Create Table
- Thay đổi cấu trúc một bàng: Alter Table
- Xóa một bảng: Drop Table
- Tạo Select query: select … From … Where
- Tạo Total Select Query: Group By … Having
- Tạo Crosstab Query: Transform … Group By … Pivot
- Tạo Make Table Query:
- Tạo Append query
- Tạo Update Query
- Tạo Delete Query
- Tạo liên kết trong: from … Inner Join … On
- Tạo truy vấn lồng nhau


Ngôn ngữ Visual Basic for Application

- Tổng Quan về Visual Basic For Application

Một số khái niệm cơ bản

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basiv

Hằng

Biến

Mãng

Kiểu dữ liệu có cấu trúc

 Các phép toán

Soạn thảo và thực thi một chương trình

Các hàm / thủ tục nhập xuất

Thủ tục và hàm


- Cấu trúc điều kiện

- Cấu trúc IF

- Cấu trúc Select Case

- Cấu trúc lặp

- Sử dụng đối tượng DoCmd (Do Command)


Các biến đối tượng

- Tổ chức phân cấp của Data access Object (DAO)

- Tham chiếu đến các đối tượng

- Khai báo và gán các biến đối tượng

- Làm việc với Table và Query

- RecordSet kiểu TABLEDEF

- RecordSet kiểu DYNASET

- RecordSet kiểu SNAPSHOT


Xây dựng các ứng dụng thực tế

- Chương trình quản lý bán hàng

- Chương trình quản lý học viên


 

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC: 

         * Thời gian học: 15 buổi ( 60 tiết) 
         * Học phí toàn khóa: 1.600.000đ

LỊCH KHAI GIẢNG:

         * Tối 357  từ 18h-20h45
* Chiều 2 - 4 - 6 từ 14h-17h

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ:

             * Văn Phòng Chính: P.105 - nhà A5 - 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10
ĐT: 028. 3864 7256 ext: 5371 - 028.222.89.112 - 0902.44.91.98

 CN1: Kios số 8 - 142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM 
ĐT: 028. 3864 7256 ext: 5854 - 028. 2214.8404 

*  CN2: Phòng 314. Nhà H1, Đại Học Bách Khoa, Làng Đại học Thủ Đức 
ĐT: 028.6278.9210  - 0909.445.308
10/08/2016 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

Từ khoá:

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)