Hoạt động trung tâm

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRUNG TÂM DV KTX BÁCH KHOA VỚI KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trên các lĩnh vực: Hoạt động phong trào, giao lưu văn hóa, thể thao và truyền thông, quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ của các đơn vị.

Ngày 04/10/2013 Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm DV KTX Bách Khoa với Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Trung tâm Kỹ thuật Điện toán đã diễn ra thành công và tốt đẹp.

Đại diện Trung tâm Kỹ thuật Điện toán-PGS.TS Thoại Nam và Trung tâm DV KTX Bách Khoa-Th.S Phan Đình Mãi  đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Kỹ thuật Điện toán trên lĩnh vực truyền thông, quảng bá sản phẩm dịch vụ, hình ảnh của 2 đơn vị.

Hình: PGS.TS Thoại Nam và Th.S Phan Đình Mãi.
Đại diện Trung tâm DV KTX Bách Khoa Th.S Phan Đình Mãi và Khoa Kỹ thuật Xây dựng TS Nguyễn Minh Tâm ký kết thỏa thuận hợp tác với Khoa Kỹ thuật Xây dựng trên lĩnh vực: Hoạt động phong trào, giao lưu văn hóa, thể thao.
Hình: TS Nguyễn Minh Tâm và Th.S Phan Đình Mãi.
Lời phát biểu của PGS.TS Vũ Đình Thành- Hiệu Trưởng trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, Thầy chia sẻ rất vui mừng khi thấy các đơn vị cùng nhau chung tay hợp tác vì sự phát triển chung. 
Hình: PGS.TS Vũ Đình Thành có đôi lời phát biểu.
Tiếp lời chia sẻ, PGS.TS Trần Thiên Phúc- Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, thầy hi vọng  trong thời gian không xa sẽ có thêm nhiều ký kết hợp tác giữa các đơn vị trực thuộc trường Đại học Bách Khoa- Đại Học Quốc Gia TP.HCM, để cùng phát triển, đoàn kết thành thể thống nhất.
Hình: Thầy Phó hiệu trưởng - PGS.TS Trần Thiên Phúc chia sẻ.
Buổi Lể Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm DV KTX Bách Khoa với Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Trung tâm Kỹ thuật Điện toán đã thành công tốt đẹp. 
Hình: Đại diện các đơn vị thực hiện Lễ Ký Kết Thỏa Thuận Hợp Tác.
07/10/2013 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

Từ khoá:

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)