Hoạt động trung tâm

Liên kết đào tạo với trường Cao Đẳng Công Đồng Vĩnh Long

Hình: Thầy Phó Khoa Nguyễn Cao Trí giới thiệu về phòng máy HPC LAB
Trong chương trình hợp tác giữa KHoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính, Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán và trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long, ngày 15/08/2013 đại diện Ban Lãnh đạo nhà trường Cao Đẳng bao gồm thầy Hiệu Trường Trần Thanh Tùng và các thầy trưởng, phó của các Khoa/Phòng đã đến thăm và làm việc với các thầy của Khoa Khoa Học & Kỹ Thuật Máy Tính, Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán
Hình: Phòng HPC LAB
16/08/2013 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

Từ khoá:

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)